FA

شرکت آذرسپیدسپاهان: طراحی و نصب خط تولید کوره شماره 4

کارفرما : شرکت آذرسپید سپاهان مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

توضیحات : طراحی و نصب خط تولید کوره شماره 4 با ظرفیت 60/000 تن در سال 

محل پروژه : اصفهان

تاریخ شروع پروژه :1397

درصد پیشرفت کار : 70%