FA

درباره ما

 

شرکت پادیرماندگار به تعبیری شاید بتوان آن را در قالب شرکت های خانوادگی تعریف کرد، در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد اما پشتوانه صنعتی این شرکت به سال های دهه 40 و بعد از آن برمی گردد، مرحوم آقای مهندس حسین اعتماد مقدم (پدر خانواده) در آن سال ها جزء متخصصان صاحب نام صنعت نساجی کشور بود با هدف تحول در این صنعت مادر، شرکت ماشین سازی اعتمادمقدم را راه اندازی کرده و آن خلاقیت منجر به طراحی و ساخت دستگاه ژاکارد برای نخستین بار در کشور شد، تولید دستگاه مذکور در سال 1365 به ثمر رسید و در همان دوران توسط معاونت آموزشی و تحقیقات وزارت صنایع و همچنین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مورد تایید قرار گرفت.

دغدغه و دل مشغولی تفکر توسعه صنعتی و پیشرفت کشور، سبب شد حسام اعتمادمقدم راه پدر را در این مرحله دنبال کند و در ابتدا به پیروی از راه پدر تمرکز خود را بر صنعت نساجی گذاشته و با گذشت زمان و با توجه به نیاز جامعه صنعتی و همچنین وجود ضعف زیر ساختی کشور، حوزه فعالیت خویش را در طراحی، ساخت و نصب کارخانجات صنعتی کلسیناسیون و زینترینگ گذاشت.

در سال 1392 با ملحق شدن محمد اعتمادمقدم شرکت پادیرماندگار شتاب بیشتری گرفت تا جایی که امروزه مجموعه پادیرماندگار به بزرگترین شرکت فنی مهندسی و به عنوان مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی در صنایع  آهک، سیمان، دولومیت، منیزیت، کائولینیت، گندله سازی تبدیل شده است.