FA

درباره ما

شرکت پادیرماندگار به تعبیری شاید بتوان آن را در قالب شرکت های خانوادگی تعریف کرد ، سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد اما پشتوانه صنعتی این شرکت به سال های دهه 40 و بعد از آن برمی گردد ، مرحوم آقای مهندس حسین اعتماد مقدم ( پدر خانواده ) در آن سال ها جزء متخصصان صاحب نام صنعت نساجی کشور بود با هدف تحول در این صنعت مادر، شرکت ماشین سازی اعتمادمقدم را راه اندازی کرده و آن خلاقیت منجر به طراحی و ساخت دستگاه ژاکارد برای نخستین بار در کشور شد،تولید دستگاه مذکور در سال 1365 به ثمر رسید و در همان دوران توسط معاونت آموزشی و تحقیقات وزارت صنایع و همچنین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، مورد تایید قرار گرفت.
دغدغه و دل مشغولی تفکر توسعه صنعتی و پیشرفت کشور ، سبب شد حسام اعتمادمقدم راه پدر را در این مرحله دنبال کند و در ابتدا به پیروی از راه پدر تمرکز خود را بر صنعت نساجی گذاشته و با گذشت زمان و با توجه به نیاز جامعه صنعتی و همچنین وجود ضعف زیر ساختی کشور ، حوزه فعالیت خویش را در طراحی ، ساخت و نصب کارخانجات صنعتی کلسیناسیون و زینترینگ گذاشت.
در سال 1392 با ملحق شدن محمد اعتمادمقدم شرکت پادیرماندگار شتاب بیشتری گرفت تا جایی که امروزه مجموعه پادیرماندگار به بزرگترین شرکت فنی مهندسی و به عنوان مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی در صنایع  آهک ، سیمان، دولومیت ، منیزیت ، کائولینیت ، گندله سازی تبدیل شده است.