طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

کارفرما:شرکت سیمان فارس

مشاور:شرکت سامان پژوهان نام آور

وضعیت پروژه: در حال ساخت تجهیزات مکانیکی

 

 

تعداد بازدبد: 1035
14 اردیبهشت 1401