خط تولید کلسیناسیون منیزیم

خط تولید کلسیناسیون منیزیم

منیزیم یکی از عناصر ارزشمند و بسیار گران بها می باشد. همان گونه که آب برای حیات جانداران لازم است، منیزیم نیز برای واحد های صنعتی ضروری است. اما این عنصر به صورت ناخالص در طبیعت وجود داشته و ترکیب هایی با درصد های مختلف از عناصر دیگر در آن وجود دارد، که تحت عنوان ضایعات و ناخالصی شناخته می شود. در خط تولید زمانی که متریال با هم دیگر ترکیب می شوند، فرمولاسیون درصد های هر کدام از اجزای تشکیل دهنده ی مواد اولیه را تعیین می کند. طبق فرمول هر کدام از عناصر باید به صورت خالص و بدون هیچ ماده ی دیگری وارد ترکیب شوند. با توجه به خالص نبودن منیزیم از فرآیند کلسینه و یا کلسیانیون استفاده می شود.

کلسیناسیون منیزیم یکی از مراحل مهم پیش از تولید مواد صنعتی می باشد. منیزیم به عنوان یک کالای سرمایه ای مستقیما پس از استخراج راهی خط تولید نخواهد شد، یک سری کارخانه های صنعتی وجود داشته که با هدف ارائه ی منیزیم فعالیت می کنند، آن ها مجهز به تکنولوژی کلسیناسیون منیزیم هستند. ابتدا منیزیم ناخالص راهی خط تولید کلسیناسیون منیزیم شده و سپس با تکمیل فرآیند کلسیناسیون منیزیم خالص با درصد های مختلف تولید می شود. سپس برای فروش به کارگاه های صنعتی به بازار عرضه می شود. در بعضی از کارخانه های صنعتی نیز خط تولید کلسیناسیون منیزیم وجود داشته و برای تامین منیزیم خالص به بازار های مصرف مراجعه نمی کنند. در ادامه مطلب با ما همراه شوید.

منظور از کلسیناسیون منیزیم چیست؟

کلسیناسیون و یا کلسینه تنها برای یک عنصر خاص مورد استفاده قرار نمی گیرد. بسیاری از عناصر مختلف هم چون منیزیم با این روش ناخالصی هایش گرفته شده و به یک عنصر خالص تبدیل می شود. کلسینه به حرارت وابسته است، عملا بدون استفاده از گرما نمی توان عناصر اضافی را از منیزیم یا هر عنصر دیگری زدود. در فرآیند جداسازی از حارارت های بسیار بالایی استفاده می شود، که البته میزان دمای داده شده به ماهیت عنصر غالب وابسته است. گاهی برای کلسیناسیون از خلاء استفاده می شود و گاهی در محیط عادی فرآیند مذکور انجام خواهد شد.

کلسیناسیون در کلسینر و یا کوره آهک انجام خوهد شد. برای اولین مرتبه در کوره ی مخصوصی حرارت های بالایی به ترکیب کلسیم کربنات داده شد. سنگ آهک و یا کلسیم کربنات در اثر حرارت های بسیار بالا موجود در کلسینر به آهک پخته و یا اکسید کلسیم تبدیل می شود. به عبارت بهتر کلسیم کربنات تجزیه شده و در اثر آن گاز کربن دی اکسید و  اکسید کلسیم تولید می شود. آهک پخته به عنوان عنصر غالب شناخته شده و گاز کربن دی اکسید ناخالصی آن می باشد که در اثر کلسیناسیون کاملا از آن جدا خواهد شد. با توجه به نام سنگ آهک به فرآیند جداسازی ناخالصی ها کلسیناسیون گفته می شود.

کلسیناسیون به خوبی تشریح داده شد، اکنون لازم است تا کلسیناسیون منیزیم را شرح دهیم. در این فرآیند نیز حرارات های زیادی به عنصر منیزیم داده می شود و ناخالصی های موجود در آن به واسطه ای عملیات مذکور از بین خواهد رفت. لازم به ذکر است که در کلسیف این کسیناسیون منیزیم از ینگ آهنک هیچ استفاده ای نمی شود، اما به دلیل این که جداسازی ناخالصی ها از عنصر و تجزیه ی مواد، بار اول بر روی کلسیم کربنات انجام شد، به آن کلسینه و یا کلسیناسیون  گفته می شود.

خط تولید کلسیناسیون منیزیم چگونه انجام می شود؟

تهیه ی منیزیم خالص یکی از دغدغه های واحد های صنعتی می باشد، خرید از بازار مصرف یک راه حل ساده است، اما ممکن است درصد خلوص منیزیم تهیه شده از بازار دارای خطا باشد و درصد های ناچیزی هنوز درون منیزیم عنصر های دیگر وجود داشته باشد. استفاده از چینی متریالی در خط تولید به زیان های غیر قابل جبران چیزی نخواهد داشت. از این رو واحد های صنعتی با راه اندازی کلسیناسیون منیزیم در کارخانه ی خود این مشکل بزرگ را رفع می کنند. برای راه اندازی خط تولید کلسیناسیون منیزیم لازم است  تا طراحی های مربوطه انجام شود.

طراحی خط تولید کلسیناسیون منیزیم شامل یک دستگاه و یا فرآیند کلسیناسیون منیزیم نمی باشد، چرا که هدف معطوف به طراحی خط تولید می باشد. در خط تولید دستگاه های بسیاری در حال فعالیت هستند. کلسینر، دستگاه خنک کننده، دستگاه های سنجش میزان خلوص و ... از جمله اجزای تشکیل دهنده ی خط تولید می باشند. نحوه ی مورد منیزیم ناخالص به خط تولید، تعداد دستگاه های موجود در این چرخه و هم چنین نحوه ی فعالیت آن ها مخصوصا دستگاه کلسینر و یا کوره آهک  در طراحی خط تولید کلسیناسیون منیزیم تعیین شده است.

 عملیات طراحی توسط افراد متخصص و ماهر انجام می شود. مجموعه ای از افراد کار آزموده در کنار هم گرد آمده اند، هرکدام از ایشان دارای یک تخصص خاص بوده و علم و تجربه ی ایشان در کنار هم سبب ایجاد یک طراحی خاص و حرفه ای خواهد شد. تمامی فرآیند هایی که در چرخه ی تولید منیزیم خالص انجام می شود، توسط مهندسین طراحی ارزیابی خواهد شد. پیش از عملیاتی شدن این طراحی، باید آزمون و خطا های مختلفی بر روی طراحی خط تولید کلسیناسیون منیزیم انجام شود. در پایان پس از دریافت تاییدیه های مختلف، طراحی خط تولید تکمیل یافته است.

نحوه ی ساخت خط تولید کلسیناسیون منیزیم

برای ساخت خط تولید کلسیناسیون منیزیم ابتدا باید اجزای تشکیل دهنده ی این چرخه فراهم شود. خط تولید کلسیناسیون منیزیم شامل قطعات و دستگاه های متعددی است، از این رو هنگام راه اندازی خط تولید چندان با صرفه نیست تا تمامی دستگاه ها ساخته شوند. ابتدا برآورد هزینه های راه اندازی خط تولید انجام می شود. پس از آن تعدادی از دستگاه ها خریداری و تعدادی از قطعات و دستگاه ها در واحد صنعتی ساخته می شود. پس از فراهم کردن دستگاه های موجود، لازم است تا سر هم بندی خط تولید انجام شود.

انجام مونتاژ خط تولید کلسیناسیون منیزیم توسط افراد متخصص و ماهر با تبعیت از طراحی موجود انجام می شود. هیچ گونه تفاوتی نباید میان خط تولید  احداثی و چیزی که در طراحی از آن رو نمایی شده است، وجود داشته باشد. کوچکترین اختلافی می تواند اثرات سوء و مخربی بر فرمول نهایی ایجاد کند. کارشناس هایی که ساخت خط تولید فعالیت می کنند، نهایت دقت خود را بکار بسته تا هیچ گونه مشکلی برای چرخه ی تولیدی ایجاد نشود. پس از آن که ساخت خط تولید کلسیناسیون منیزیم به پایان رسید، باید خط تولید مورد تستس و آزمایش قرار بگیرد.

در این مرحله برای امتحان مقداری منیزیم ناخالص راهی چرخه ی تولید می شود، تمامی اجزای تشکیل دهنده ی و دستگاه های موجود در این چرخه و نحوه ی عملکرد شان هنگام مواجه به متریال ورودی مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است هنگام نصب و مونتاژ خط تولید خطا هایی رخ داده باشد. با این تست مشکلات موجود مشخص و راهی برای برطرف کردن آن ها سنجیده می شود. هدف از فعالیت و گردش چرخه تولید، ساخت منیزیم خالص بوده است، در نهایت منیزیم ساخته شده در مرحله ی آزمایش

مورد بررسی های مختلفی قرار می گیرد، در صورت خالص بوده و نبود هیچ گونه مواد اضافی در ترکیب منیزیم، فرآیند ساخت خط تولید کلسیناسیون منیزیم با موفقیت طی شده است.

آیا خط تولید کلسیناسیون منیزیم نیاز به تعمیر دارد؟

هیچ چیز قطعی در دنیای علم وجود ندارد، همیشه احتمال هرچیزی وجود داشته و باید برای آن آماده بود. به دلیل شرایط فیزیکی موجود در جو کره ی زمین اصطکاک وفرسایش امر بدیهی است، دستگاه های صنعتی موجود در خط تولید نیز عاری از این مشکل نیستند و احتمال دارد تا در اثر فعالیت های مداوم دستگاه ها خراب شده و یا نیاز به تعمیر پیدا کنند. با توجه به چنین شرایطی چه بهتر که از تکنسین ها و افراد ماهر در زمینه ی تعمیرات خط تولید همیشه بهره برده شود و این افراد به عنوان کارمند های دائمی مشغول به فعالیت باشند.

برای انجام تعمیرات خط تولید کلسیناسیون منیزیم نباید از افراد غیر حرفه ای استفاده کرد، چرا که خط تولید کلسیناسیون منیزیم بسیار با اهمیت است و تمامی فعالیت های کارخانه و دوائر تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد. علاوه بر آن تعمیرکار باید از طراحی خط تولید اگاهی کامل داشته باشد و تمامی تعمیرات را خارج از محدوده ی طراحی انجام ندهد. قطعاتی که از کارگاه های دیگر سفارش داده شده و یا خریداری شده اند، باید توسط نمایندگی ایشان مورد بازبینی قرار بگیرد. چرا که معمولا هر برند راز ساخت و طراحی خود را در اختیار مجموعه ای ثالث قرار نخواهد داد. مراجعه به نمایندگی برند قطعات مزیت های زیادی دارد، در صورت نیاز به تعویض قطعه ای ایشان نمونه ی اصلی و اورجینال را در اختیار شما قرار خواهند داد.

کلام پایانی

منیزیم به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در خط تولید در بازار به صورت خالص یا وجود نداشته و یا قابلاعتماد نمی باشد. ازاین رو لازم است تا با واسطه ی کلسیناسیون منیزیم این عنصر را از ناخالصی های موجود در آن جدا کرد. احداث خط تولید کلسیناسیون منیزیم یک راه موثر برای تامین این عنصر می باشد. برای احداث و راه اندازی خط تولید باید از گروهی متخصص و توانمند بهره جست. خوشبختانه فناوری کلسیناسیون منیزیم و سایر فلزات در ایران وجود داشته و در حال حاضر مجموعه ای هم چون پادیر خدمات مربوط به خط تولید کلسیناسیون منیزیم را ارائه می دهد و با اطمینان کامل می توان از این خدمات مفید و درجه یک بهره جست.

دیگر خدمات شرکت پادیر ماندگار
خط تولید سینتره منیزیت
خط تولید زینتر منیزیت
خط تولید دولومیت زینتر
خط تولید آهک
تعداد بازدبد: 459
24 اردیبهشت 1401