سیمان آباده

کارفرما : شرکت سیمان آباده مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان آباده به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به تعمیرات اساسی و تعویض بدنه و رینگ های کوره نموده است.

مشخصات پروژه شامل کوره به قطر 308 و تعویض 12متر از بدنه کوره و برگرداندن چرخدنده و پینیون کوره در کمتر از 11 روز می باشد.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*