سیمان آبیک

کارفرما : شرکت سیمان آبیک مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان آبیک به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به:

  1. نصب کوره 3پایه شرکت F.L.S بزرگترین کوره ایران از لحاظ قطر و طول
  2. نصب گریت کولر 2طبقه به همراه Roller Breaker شرکت F.L.S
  3. نصب T.A.D (داکت هوای ثالثیه) شرکت F.L.S

نموده است.

مشخصات کوره قطر شامل 5.75 و طول:91 متر به وزن تقریبی 2100 تن به همراه کولر می باشد.

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*