آهک آذرسپید سپاهان

کارفرما : شرکت آهک آذرسپید سپاهان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید آهک به صورت EPC
مشخصات پروژه کوره به قطر 3متر و طول 44متر مجهز به پیش گرمکن ایستاده و کولر