سیمان اردستان

کارفرما : شرکت سیمان اردستان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان اردستان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به نصب آسیا مواد شرکت Polysius به همراه کلیه داکت ها و متعلقات نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*