سیمان بهبهان

کارفرما : شرکت سیمان بهبهان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان بهبهان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به برگداندن چرخدنده و پینیون نموده است.

مشخصات پروژه شامل برگداندن چرخ دنده و پینیون و 

مشخصات تجهیزات شامل کوره 3 پایه IHI می باشد.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*