سیمان بلفا باکو

کارفرما : شرکت سیمان بلفا باکو مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان بلفا باکو به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به راه اندازی آسیاب گلوله ای (بال میل) نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*