سیمان بجنورد

کارفرما : شرکت سیمان بجنورد مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
ساخت بدنه خروجی کوره به همراه بالشتک های زیررینگ
نصب کلیه داکت های IDفن طرح افزایش ظرفیت و همچنین الواتور تغذیه کوره
ساخت فریم فن بگ هاوس به ابعاد 9000*4000*3500 میلیمتر به وزن تقریبی 20تن
مشخصات تجهیزات: کوره Uzin به قطر 4.2متر و ضخامت بالشتک ها 37 میلیمتر
مشخصات پروژه: طرح شرکت L.V.T به وزن تقریبی 400تن