سیمان دشتستان

کارفرما : شرکت سیمان دشتستان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان دشتستان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به شابرزنی یاتاقان های آسیا و اصلاح بابیت ها و نیز تنظیم یاتاقان ها و فشار جک Lift نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*