سیمان گیلان سبز

کارفرما : شرکت سیمان گیلان سبز مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان گیلان سبز به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به نصب 2عدد آسیای سیمان شرکت Pfeiffer به همراه کلیه متعلقات نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*