آلومینای جاجرم

کارفرما : شرکت آلومینای جاجرم مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت آلومینای جاجرم به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به طراحی کوره 3 پایه و نظارت بر ساخت بدنه کوره نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*