قطعه ساز سیرجان: طراحی،ساخت و نصب خط تولید گندله سازی

کارفرما : شرکت کیمیا صنعت اسپادانا مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به طراحی، ساخت و نصب خط تولید گندله سازی برای شرکت کیمیا صنعت اسپادانا نموده است.

توضیحات : طراحی، ساخت و نصب خط تولید گندله سازی با ظرفیت 400/000 تن در سال

محل پروژه : اصفهان

تاریخ شروع پروژه :1399

درصد پیشرفت کار : 60%

گندله یعنی گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت می شود، و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش های متعدد احیای مستقیم به کار میرود.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط کوره گندله سازی می باشد*