قطعه ساز سیرجان : طراحی،ساخت و نصب خط تولید گندله سازی

کارفرما : شرکت کیمیا صنعت اسپادانا مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

توضیحات : طراحی ، ساخت و نصب خط تولید گندله سازی با ظرفیت 400/000 تن در سال

محل پروژه : اصفهان

تاریخ شروع پروژه :1399

درصد پیشرفت کار : 60%

گندله یعنی گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت می شود،و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش های متعدد احیای مستقیم به کار میرود.

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط کوره گندله سازی می باشد*