سیمان نهاوند

کارفرما : شرکت سیمان نهاوند مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان نهاوند به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به نصب کوره 2 پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*