سیمان نی ریز

کارفرما : شرکت سیمان نی ریز مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان صوفیان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به تعمیرات اساسی و تعویض بدنه خروجی کوره سیمان سفید نموده است.

مشخصات پروژه شامل تعویض بدنه کوره در زمان کمتر از 72 ساعت می باشد.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*