پوکه صنعتی سیرجان

کارفرما : شرکت پوکه صنعتی سیرجان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به نصب 4 عدد کوره و خشک کن دوار به همراه کلیه تجهیزات برای شرکت پوکه صنعتی سیرجان (sanati sirjan) نموده است.