پوکه صنعتی سیرجان

کارفرما : شرکت پوکه صنعتی سیرجان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب 4عدد کوره و خشک کن دوار به همراه کلیه تجهیزات