سیمان قشم

کارفرما : شرکت سیمان قشم مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان قشم به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به ساخت و تعویض 2 متر از بدنه کوره و جوشکاری زیر پودری در محل نموده است.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*