شرکت سدید سرام نوین معدن کاو: طراحی، ساخت و نصب خط کلسیناسیون و سینتر منیزیم

کارفرما : شرکت سدید سرام نوین معدن کاو مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به:

  • * طراحی، ساخت و نصب خط کلسیناسیون منیزیم با ظرفیت 55000 تن در سال به روش کوره دوار و کولر دوار
  • * طراحی، ساخت و نصب خط سینتر منیزیم با ظرفیت 15000 تن در سال به روش کوره، کولر و درایر دوار

برای شرکت سدید سرام نوین معدن کاو نموده است. که در ادامه به جزییات پروژه شرکت معدن کاو می پردازیم:

1-توضیحات: طراحی، ساخت و نصب تجهیزات خط شامل طراحی مکانیکال، Civil، برق کوره و کولر دوار

2-محل پروژه: نهبندان

3-تاریخ شروع پروژه: 1399/04/09

4-درصد پیشرفت کار : 50%