شرکت سدید سرام نوین معدن کاو: طراحی،ساخت و نصب خط کلسیناسیون و سینتر منیزیم

کارفرما : شرکت سدید سرام نوین معدن کاو مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

* طراحی،ساخت و نصب خط کلسیناسیون منیزیم با ظرفیت 55000 تن در سال به روش کوره دوار و کولر دوار
* طراحی،ساخت و نصب خط سینتر منیزیم با ظرفیت 15000 تن در سال به روش کوره ، کولر و درایر دوار


1-توضیحات: طراحی،ساخت و نصب تجهیزات خط شامل طراحی مکانیکال ، Civil ، برق کوره و کولر دوار
2-محل پروژه: نهبندان
3-تاریخ شروع پروژه: 1399/04/09

4-درصد پیشرفت کار : 50%

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط کلسیناسیون منیزیم و خط سینتر منیزیم به صورت EPC می باشد*