شرکت معدنی نسوز سمیرم: احداث خط کلسیناسیون کائولینیت EPC

کارفرما : شرکت معدنی نسوز سمیرم مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت معدنی نسوز سمیرم به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به احداث خط کلسیناسیون کائولینیت EPC نموده است.

توضیحات: طراحی و ساخت تجهیزات خط شامل طراحی مکانیکال، Civil، برق کوره و کولر دوار

محل پروژه: استان اصفهان - سمیرم

تاریخ شروع پروژه: 1398/07/03

درصد پیشرفت کار: 100%

مشخصات و کاربرد محصول:

کائولینیت (Kaolinite) اصلی ترین گروه کانی های رسی برای صنایع دیرگداز و سرامیک است که شامل چهار کانی اصلی کائولینیت، دیکیت، ناکریت و هالوئیزیت است. با وجود اینکه نحوه قرار گیری اتم ها و تشکیل لایه های سیلیکا دی اکسید سیلیسیمو {{گیبسیت}} در تمامی کانی های این گروه یکسان است، ولی تفاوت کمی در ساختار ورقه ای، اندازه و شکل ذرات یافت می شود که ناشی از موقعیت هر ورقه نسبت به ورقه زیرین است. مثلا در ناکریت ورقه ها به گونه ای روی یکدیگر قرار دارند که اتم های سیلیکای هر ورقه کاملا منطبق بر اتم های سیلیکای ورقه زیرین است و ساختار آن پس از روی هم قرار گرفتن هر شش ورقه کائولینیت، دوباره تکرار می شود. در دیکیت اتم های هر ورقه در انطباق کامل با اتم های ورقه زیرین نیست.

کائولینیت (Kaolinite) با فرمول شیمیایی Al2Si2O5(OH)4 یک کانی رسی است و در گروه کانی‌های صنعتی قرار دارد. کانی‌های مشابه کائولینیت، شامل ایلیت، هالویزیت و دیکتیت، توسط اشعهٔ X و پاسخ‌های شیمیایی از آن قابل تفکیک می‌باشد.

این کانی را می‌توان به فراوانی در آلمان، چک‌ و اسلواکی، انگلستان، فرانسه ، ایران و چین یافت.

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کائولینیت به صورت EPC می باشد*