سیمان سپاهان

کارفرما : شرکت سیمان سپاهان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تعمیرات اساسی و تعویض 10 متر از بدنه کوره در مقاطع زیر ستلایت ها، شل خروجی و زیردنده و نیز برگرداندن چرخدنده و پینیون ها
مشخصات تجهیزات: کوره به قطر 5 متر و طول تعمیرات 10 متر به تناژ تقریبی 400 تن