سیمان شاهرود

کارفرما : شرکت سیمان شاهرود مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر و الکتروفیلترها
نصب سنگ شکن و سالن خاک