سیمان شمال

کارفرما : شرکت سیمان شمال مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان صوفیان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به تعمیرات اساسی و تعویض خروجی بدنه کوره به همراه سیل خروجی نموده است.

مشخصات پروژه شامل کوره 3 پایه شرکت سماگ می باشد.

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*