سیمان صوفیان

کارفرما : شرکت سیمان صوفیان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
طرح افزایش ظرفیت کوره و تبدیل کوره 4پایه به 3پایه کوره شرکت F.L.S
مشخصات پروژه: حذف 1000تن تجهیزات کوره و دمونتاژ و مونتاژ 300تن تجهیزات و نصب 300تن تجهیزات جدید
شابرزنی 12عدد یاتاقان و اصلاح آنها و تنظیم تمامی رینگ ها و غلطک ها و چرخدنده و تعویض سیل ورودی و خروجی