سیمان تهران

کارفرما : شرکت سیمان تهران مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
زمستان 1393
مشخصات پروژه: تعمیرات کلیه ستلایت ها و تعویض 10متر از بدنه کوره
مشخصات تجهیزات: کوره ستلایتی 4 پایه FLS
شابرزنی یاتاقان های کوره
برگرداندن دنده و پینیون
اصلاح یاتاقان های پینیون