سیمان زابل

کارفرما : شرکت سیمان زابل مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر
نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مربوط به گچ شکن
مشخصات تجهیزات: کوره به طول 54 متر بدون دنده به وزن تقریبی 1000 تن به همراه کولر