سیمان زنجان

کارفرما : شرکت سیمان زنجان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تعویض 10متر از بدنه خروجی کوره به همراه سیل و رینگ و همچنین شابرزنی 8عدد یاتاقان و تنظیم پایه ها
اصلاح بلند شدگی رینگ پایه وسط از روی هر دو غلطک
کوره شرکت Polysius