سیمان زنجان

کارفرما : شرکت سیمان زنجان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به تعویض بدنه خروجی کوره به همراه سیل و رینگ، همچنین شابرزنی 8 عدد یاتاقان و تنظیم پایه ها، اصلاح بلند شدگی رینگ پایه وسط از روی هر دو غلطک برای شرکت سیمان زنجان نموده است.

کوره کارخانه سیمان زنجان Polysius